Zapraszamy na miniszkolenie na temat tworzenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji zadania publicznego.

Jeśli Twoja organizacja otrzymała w ubiegłym roku dotację i Wasza organizacja powinna się rozliczyć do 30 stycznia 2014, to nasze miniszkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak prawidłowo wypełnić formularz sprawozdania, zarówno jego część merytoryczną, jak i finansową. Będziemy mówić m. in.  o rezultatach, osiągniętych celach, fakturach, wkładzie własnym. Na zgłoszenia czekamy do 14 stycznia do godz. 12.

kiedy: 16 stycznia, godz. 16.00 – 18.00 

gdzie:  sala multimedialna, III piętro

UWAGA. Rekrutacja na szkolenie została zamknięta. Osoby zainteresowane doradztwem w tym zakresie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Miniszkolenie poprowadzi Jakub Sztombka.

Zapraszamy!