1% podatku przekazywany przez osoby fizyczna na działalność statutową organizacji pozarządowych nie przysługuje każdej organizacji – o status OPP 1% należy się nie tylko postarać, dokonując wpisu w KRS, ale również zastanowić czy dla organizacji będzie to dobry krok w rozwoju działań. Zapraszamy na szkolenie.

W Szczecinie działa ok 150 organizacji posiadających status OPP 1%. Pozwala to nie tylko na możliwość uzyskiwania 1% podatków ale także na szereg innych zwolnień jak np. brak opłaty za prowadzenie zbiórek publicznych, zwolnienie z opłat od podatku od nieruchomości.

Uzyskanie statusu OPP 1% wiąże się z procedurą w KRS stąd należy nie tylko wypełnić odpowiednie formularze ale także dostosować swój statut do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto również zastanowić się czy status OPP1% jest dla organizacji niezbędny w celu realizacji podstawowych działań. Aby skorzystać z tej możliwośći wpis do rejestru powinien nastąpić najpóźniej do końca listopada aby zostać wpisanym na listę organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% w roku następnym. Chcesz dowiedzieć się jak Twoja organizacji może uzyskać status OPP 1% i co trzeba zrobić aby uzyskać go jeszcze w tym roku? 


Mini szkolenie: Jak zostać organizacją OPP 1%

Czas: 7 września, g. 16.30 – 18.30

Miejsce: Sektor3, świetlica, IV piętro


Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. O wynikach rekrutacji powiadomimy mailowo.


Aktualna liczba organizacji ze statusem OPP 1% znajduje się na stronach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (LINK). W roku 2014 w naszym mieście było 155 organizacji mogących otrzymać 1% podatku. Z roku na rok ta liczba rośnie, dzięki czemu, mamy większy wybór, komu i na jakie działania przekazać pieniądze.