Od 3 września 2016 roku obowiązują nowe wzory wniosków o dotacje, składane przez organizacje pozarządowe, które chcą uzyskać wsparcie finansowanie na proponowane przez siebie zadania publiczne. Zapraszamy na spotkanie o tym jak się zmieniły i jak je właściwie wypełniać.

Starając się o środki pochodzące np. z Urzędu Miasta Szczecin czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, organizacje porządowe składają oferty realizacji zadania publicznego, które obejmują opis proponowanych działań i inicjatyw. Niezależnie od tego czy oferta składana jest w ramach otwartego konkursu ofert czy w trybie tzw. małej dotacji, bez odpowiedniego formularza nie jest to możliwe. Zapraszamy na spotkanie podczas którego omówimy m.in.:

  • nowe wzory ofert realizacji zadania publicznego,
  • poszczególne części nowych wzorów,
  • treść poszczególnych informacji, które powinny zostać przedstawione w częściach oferty zadania publicznego,
  • treść nowego rozporządzenia dot. wzorów ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych.

miejsce i czas: 22 listopada 2016 r., Sektor 3 Szczecin, sala multimedialna (III piętro), godziny 16:00 – 18:45
zgłoszenia: formularz zgłoszeniowych dostępny TUTAJ


Zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin, które są zainteresowane zagadnieniem i składaniem ofert na realizację zadań publicznych. Ilość miejsc ograniczona. O wynikach rekrutacji na spotkaniu powiadomimy poprzez e-mail do dnia 21.11.2016 . Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają organizacje realizujące aktywne działania na rzecz osób starszych oraz organizacje uczestniczące w Programie Rozwojowym NGO realizowanym przez Sektor 3 Szczecin. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na spotkanie dla osób chętnych zostanie zorganizowany dodatkowy termin spotkania.