Dlaczego organizacje pozarządowe powinny (w niektórych przypadkach muszą) prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej? Na te pytanie (i kilka innych) znajdziecie odpowiedź na mini szkoleniu Sektor 3 "Nie taki BIP straszny jak go malują" prowadzonym przez Bartosza Wilka ze stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Czy prawo nakłada obowiązek prowadzenia BIPów przez organizacje pozarządowe? Jaka jest różnica pomiędzy publikowaniem informacji na stronie internetowej organizacji, a publikowaniem informacji w BIP?Jakie są korzyści z prowadzenia BIP – zarówno prawne, jak i pozaprawne? Dlaczego warto, aby organizacje pozarządowe prowadziły i uaktualniały swoje BIP-y? Jakie informacje należy publikować w BIP? Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza przestawicieli, wolontariuszy lub osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecina na mini szkolenie "Nie taki BIP straszny jak go malują".

Spotkanie poprowadzi Bartosz Wilk – członek i koordynator Korpusu Służby Prawnej stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, które stoi na straży prawa do informacji. O jawności chętnie opowiada i pisze, bowiem temu zagadnieniu poświęcił większość swoich tekstów naukowych (m.in. Zalety prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej przez organizacje pozarządowe [w:] Perspektywy rozwoju sektora organziacji pozarządowych, red. U. Szymańska, M. Falej, P. Majer, M. Hejudzki, Olsztyn 2015) i popularnonaukowych oraz wystąpień na konferencjach. Został laureatem IV edycji konkursu „Diamentowy Grant”, ogłaszanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki czemu prowadzi zaprojektowane przez siebie badania naukowe. 

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy związane z obowiązkowym BIPem, kto go musi posiadać, czy musi to być właśnie BIP. Będzie też mowa o zmianach jakie wprowadza Ustawa o Pożytku Publicznym i Wolontariacie w stosowaniu biuletynu.


Gdzie: al. Wojska Polskiego 63, IV piętro, sala multimedialana
Kiedy: 6 czerwca 2016, godzina 17.00 – 19.00
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY