25 sierpnia 2015 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której ostateczny, nowy kształt wszedłą w życie 9 listopada 2015.  Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wprowadzonych zmian, nowych zapisów, wytycznych i możliwości.

 

Mini szkolenie: nowelizacja ustawy o pożytku

Gdzie: SCWOP Sektor 3, sala multimedialna
Kiedy: 16 grudnia, 16.00 – 19.00
 

Rekrutacja zakończona. Dziękujemy za zgłoszenia.

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została uchwalona w 2003 roku i od tego czasu jest jedną z najważniejszych ustaw regulujących działalność III sektora. W trakcie jej obowiązywania, na wniosek różnych podmiotów – administracji czy organizacji pozarządowych – była nowelizowana, poprawiana, uzupełniana tak aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom organizacji pozarządowych i prowadzonych przez nie działań. Rok 2015 przynosi kolejne zmiany, które dotyczą między innymi:

  • prowadzenia działalności odpłatnej przez organizacje pozarządowe,
  • promocji organizacji ze środków 1% podatku oraz zbierania i wykorzystywania tych środków,
  • udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe,
  • form współpracy administracji publicznej z organizacjami, w tym na zasadzie regrantingu.
  • zmian w obowiązkach sprawozdawczych dla fundacji posiadających status OPP,
  • doprecyzowania przepisów dotyczących funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.

W związku z wprowadzonymi zmianami ustawowymi zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. nowelizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 roku, w godzinach 16 – 19 w siedzibie Sektor 3 Szczecin – III piętro, sala multimedialna. Wszystkie zainteresowane osoby, reprezentujące szczecińskie organizacje pozarządowe, zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ.

Na zgłoszenia czekamy do 14 grudnia 2015 roku do godziny 12. Iinformacje na temat zakwalifikowania na spotkanie prześlemy jeszcze w tym samym dniu. Ilość miejsc ograniczona, o wynikach rekrutacji osoby zgłaszające się zostaną powiadomione poprzez wiadomość e-mail.


Mini szkolenie: nowelizacja ustawy o pożytku - formularz zgłoszeniowy


Przydatne linki:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 poz. 1339) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 9 września, weszła w życie w dniu 9 listopada 2015 r., z wyłączeniem art. 1 pkt. 32 oraz art. 4 ust. 1, które weszły w życie 24 września br.