Sektor3 zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zewnętrznych na wspieranie inicjatyw młodzieżowych w ramach programu „Młodzież w działaniu".

Program "Młodzież w działaniu" to program Unii Europejskiej wspierający działania młodzieżowe. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. W Programie może uczestniczyć każda instytucja pracująca z młodzieżą oraz młodzież w wieku 13-30. Program umożliwia zorganizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży oraz działania lokalne bez partnerów międzynarodowych. Najważniejsze jest, aby działanie realizowała młodzież, tematyka jest całkowicie dowolna.

 

W programie mini-szkolenia:

  • struktura programu młodzież w działaniu – opis możliwości, na które można otrzymać dofinansowanie (międzynarodowe wymiany młodzieży, inicjatywy młodzieżowe, młodzież w demokracji, wolontariat międzynarodowy, szkolenia, działania na rzecz polityki młodzieżowej)
  • sposób finansowania oraz rozliczania projektów w ramach programu.

czas: 17 stycznia 2013, godz. 16.15 – 17.15 

miejsce: Sektor3, sala 4/6

Profil uczestnika: Spotkanie skierowane jest do osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą – nauczycieli, pedagogów, pracowników domów/ośrodków kultury, bibliotekarzy, osób działających w stowarzyszeniach, fundacjach, przedstawicieli grup nieformalnych młodzieży.

Prowadzący spotkanie: Wojciech Spychała: trener Zespołu Trenerskiego Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu, prezes Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie, od roku 2002 związany ze Stowarzyszeniem POLITES, w którego ramach prowadzi m.in.: szkolenia i konsultacje w ramach Ośrodka Regionalnego Programu Młodzież w działaniu.

Aby wziąć udział w mini szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem (LINK).