Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w drugim naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2022.

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start drugiego naboru – na wnioski czekamy od 19 sierpnia 2022 do 8 września 2022 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 19 września 2022 do 18 grudnia 2022 roku.

Program #mikroDOTACJE2022 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin, na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2022 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostanie 80 000 zł, które będą rozdysponowane w trzech naborach: w naborze 1 – 30.000 zł, w naborze “Wsparcie Ukraina” – 30.000 zł, w naborze 2 – 20.000 zł. W szczególnych przypadkach, Komisja Oceny Wniosków, może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w danym naborze.

Minimalna kwota dofinansowania mikrodotacji wynosi 1.000,00 zł brutto, a maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 3.000,00 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Za priorytetowe działania w drugim naborze uznaje się działania realizowane na terenach rewitalizacyjnych określonych przez Gminę Miasto Szczecin, inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2022 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

Spotkania informacyjne:

  1. Spotkanie informacyjne online 1 – 22.08.2022 (poniedziałek), godz. 17.00
  2. Spotkanie informacyjne online 2 – 26.08.2022 (piątek), godz. 13.00
  3. Spotkanie informacyjne online 3 – 31.08.2022 (środa), godz. 17.00

LINK do rejestracji na spotkanie (proszę wybrać jeden z terminów) znajduje się TUTAJ

Po rejestracji otrzymacie Państwo wiadomość mailową wraz z właściwym linkiem do spotkania oraz instrukcją dołączenia. Do uczestniczenia w szkoleniu nie są wymagane kamery oraz mikrofony. Wszelkie pytania będzie można zadawać pisemnie, na czacie. Ilość uczestników szkolenia jest ograniczona – decyduje kolejność rejestracji.

Najważniejsze dokumenty:

  1. karta poglądowa oceny formalnej
  2. karta poglądowa oceny merytorycznej
  3. regulamin
  4. instrukcja do oferty

UWAGA!!! Wnioski w ramach konkursu mikroDOTACJE mogą być składane TYLKO poprzez platformę WITKAC.PL


Kontakt dla wnioskodawców: Agata Margraf-Wojciechowska, Jakub Sztombka: biuro@sektor3.szczecin.pl, telefon 91 350 82 99, poprzez system Witkac.pl