Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w trzecim naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2021.

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start trzeciego naboru – na wnioski czekamy od 01 do 21 października 2021 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 25 października do 12 grudnia 2021 roku.

Program #mikroDOTACJE2021 to kontynuacją, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin. W roku 2021 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85.000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikroDOTACJI – planowane do wykorzystania środki finansowe w trzecim naborze to 17.020 zł.

Za priorytetowe działania w trzecim naborze uznaje się działania realizowane w Dzielnicy Północ w Szczecinie, czyli: Bukowo, Golęcino-Gocław, Niebuszewo, Skolwin, Stołczyn, Warszewo, Żelechowa, inicjatywy na rzecz seniorów, osób młodych lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe.

W roku 2021 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

Zapraszamy do składania ofert na realizację mikrodotacji. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu oraz uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych online, na temat programu #mikrodotacje2021.

Spotkania informacyjne:

  • Spotkanie informacyjne online 1 – 18.10.2021, godz. 17.00
  • Spotkanie informacyjne online 2 – 19.10.2021, godz. 13.00

LINK do rejestracji na spotkanie (proszę wybrać jeden z terminów) znajduje się TUTAJ

Kontakt dla wnioskodawców: Agata Lewandowska, Jakub Sztombka: biuro@sektor3.szczecin.pl, telefon 91 350 82 99, poprzez system Witkac.pl


UWAGA!!!Wnioski w ramach konkursu mikroDOTACJE mogą być składane TYLKO poprzez platformę WITKAC.PL


Najważniejsze dokumenty znajdują się na stronie WITKAC.PL w konkursie #mikroDOTACJE