W dniu dzisiejszym wystartował I nabór w konkursie #mikroDOTACJE2019. Do 14 marca organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać wnioski o dofinansowanie (do 2000zł).

Program #mikroDOTACJE2019 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2019 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85 000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikroDOTACJI, średnio po 2 000 zł każda. Tematyka działań realizowanych przez organizacje może być dowolna – od organizacji spotkań po wydarzenia w przestrzeni miasta. Każdy pomysł wart jest realizacji a często niewielkie środki finansowe mogą rozbudzić duże działania, które kształtują nasze miasto czy podwórka.

W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki:

 • mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • inicjują działania na rzecz odbiorców, nie finansują,
 • nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym m.in.: Szczeciński Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna),
 • nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin,
 • są realizowane przez szczecińskie organizacja, dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Nabór wniosków w ramach programu w roku 2019 odbywa się w dwóch turach:

a) 1 nabór – w terminie od 22 lutego do 14 marca 2019 roku,
realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2019 roku;

b) 2 nabór – w terminie od 23 sierpnia do 12 września 2019 roku ,
realizacja inicjatyw możliwa w okresie od 23 września do 23 grudnia 2019 roku.


Najważniejsze dokumenty

 1. wniosek o mikroDOTACJĘ dla naboru 1, nabór 22 lutego– 14 marca 2019 – wersja edytowalna [doc], wersja poglądowa [pdf],
 2. karta oceny formalnej – wersja poglądowa [pdf],
 3. karta oceny merytorycznej – nabór 1 – wersja poglądowa [pdf],
 4. regulamin programu mikroDOTACJE2019 – wersja poglądowa [pdf], wersja online [www],

Za priorytetowe, w roku 2019, uznaje się mikroDOTACJE, które:

 1. (w I naborze) – będą realizowane w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, z wyłączeniem Spotkania POD PLATANAMI 2019,
 2. (w II naborze) – będą realizowane na terenach rewitalizacyjnych, określonych przez Gminę Miasto Szczecin,
 3. (w obu naborach) – będą realizowane przez młode organizacje pozarządowe (tzn. organizacje nie starsze niż 24 miesiące na dzień ogłoszenia konkursu); będą realizowane na rzecz środowisk seniorów; będą realizowane na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; będą przyczyniać się do szerokiego angażowania lokalnej społeczności w realizację projektów.
Zapraszamy do składania wniosków i kontaktu.