Zgłoś wniosek w dniach 20 sierpnia – 10 września2018, zrealizuj inicjatywę przy wsparciu do 2000 zł.

Program #mikroDOTACJE2018 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Operatorem środków finansowanych jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

Celem programu w roku jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych. Za pomocą środków finansowanych na organizację i prowadzenie małych inicjatyw, zwiększających społeczne zaangażowanie, rozbudzamy nowe inicjatywy i możliwości wśród mieszkańców Szczecina.

W roku 2018 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85 000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikrodotacji po średnio 2 000 zł każda. Tematyka działań organizacji może być dowolna – od organizacji spotkań po wydarzenia w przestrzeni miasta.


2 NABÓR – W TERMINIE OD 20 SIERPNIA DO 10 WRZEŚNIA 2018 ROKU, REALIZACJA INICJATYW MOŻLIWA W OKRESIE OD 17 WRZEŚNIA DO 15 GRUDNIA 2018 ROKU.


Regulamin – LINK

Wniosek – LINK

Najczęściej zadawane pytania – LINK