Przedstawiamy wyniki naboru na inicjatywy organizacji pozarządowych z terenu Szczecina w ramach programu "mikroDOTACJE".

W dniach 13-26 października 2016 roku organizacje pozarządowe z terenu Szczecina miały okazję składania wniosków o mikrodotacje w ramach programu "mikroDOTACJE", finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin. Konkurs grantowy realizowany jest przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor3 a celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru na dofinansowanie mikrodotacji i inicjatyw organizacji pozarządowych z terenu Szczecina. Serdecznie gratulujemy organizacjom, które uzyskały wsparcie finansowe na realizację swoich inicjatyw.

Wyniki naboru w ramach programu mikroDOTACJE

lp

punktacja

nr oferty

nazwa organizacji

kwota dofinansowania

1

103,33

6/MD/2016

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

2000 zł

2

100,66

2/MD/2016

Porozmawiajmy o Popkulturze – Ale Raczej Taktownie „POP-ART”

2000 zł

3

100,66

3/MD/2016

Szczecińska Fundacja „Zdroje”

1850 zł

4

99,33

10/MD/2016

Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin „Portowcy”

1830 zł

5

97,33

8/MD/2016

Stowarzyszenie Via Artis

2000 zł

6

88,66

11/MD/2016

Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej „Tulipan”

2000 zł

7

88,66

4/MD/2016

Fundacja Barwne Życie

2000 zł

8

85,66

7/MD/2016

Fundacja im. M. Bajerskiej „Macierzanka”

2000 zł

9

80

9/MD/2016

Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin

1320 zł*

10

75,66

5/MD/2016

Fundacja Partnerstwo

0zł**

11

1/MD/2016

oferta odrzucona formalnie – termin realizacji wykracza poza termin wskazany w regulaminie

12

12/MD/2016

oferta odrzucona formalnie – zadanie finansowanie bezpośrednio przez Urząd Miasta Szczecin

* maksymalna wysokość dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków przekazanych na finansowanie mikrodotacji

** wyczerpanie środków finansowanych na finansowanie mikrodotacji

Z wybranymi organizacjami skontaktujemy się w najbliższym czasie w celu podjęcia następnych kroków do przekazania środków finansowanych i realizacji inicjatyw.