Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w drugim naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2021.

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start drugiego naboru – na wnioski czekamy od 24 sierpnia do 13 września 2021 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 20 września do 12 grudnia 2021 roku.

Program #mikroDOTACJE2021 to kontynuacją, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2021 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostało 85.000 zł co pozwoli na sfinansowanie minimum 43 mikroDOTACJI – planowane do wykorzystania środki finansowe w drugim naborze to 41.200 zł.

Za priorytetowe działania w drugim naborze uznaje się działania realizowane na terenach rewitalizacyjnych określonych przez Gminę Miasto Szczecin, inicjatywy na rzecz seniorów, osób młodych lub realizowane przez młode organizacje pozarządowe. W roku 2021 skupimy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

Zapraszamy do składania ofert na realizację mikrodotacji. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu oraz uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych online, na temat programu #mikrodotacje2021.

  • Spotkanie informacyjne online 1 – 27.08.2021, godz. 17.00
  • Spotkanie informacyjne online 2 – 30.08.2021, godz. 18.00
  • Spotkanie informacyjne online 3 – 06.09.2021, godz. 10.00

LINK do rejestracji na spotkanie (proszę wybrać jeden z terminów) znajduje się TUTAJ

Kontakt dla wnioskodawców: Agata Lewandowska, Jakub Sztombka: biuro@sektor3.szczecin.pl, telefon 91 350 82 99, poprzez system Witkac.pl

Najważniejsze dokumenty można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu – www.mikrodotacje.pl.