Przedstawiamy wyniki konkursu mikroDOTACJE 2017.

W dniach 16 sierpnia -5 września 2017 roku organizacje pozarządowe z terenu Szczecina miały okazję składania wniosków o mikrodotacje w ramach programu „mikroDOTACJE”, finansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin. Konkurs grantowy realizowany jest przez Sektor 3 Szczecin za pośrednictwem Fundacji Sektor3 a celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych.

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru na dofinansowanie mikrodotacji i inicjatyw organizacji pozarządowych z terenu Szczecina. Serdecznie gratulujemy organizacjom, które uzyskały wsparcie finansowe na realizację swoich inicjatyw.

Wyniki naboru w ramach programu mikroDOTACJE

Nr wniosku Nazwa organizacji Uzyskane punkty kwota dofinansowania
23/MD/2017 Stowarzyszeni Nasze Golęcino 33,33 1 500,00 zł
16/MD/2017 Pomorskie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne 30,66 1 500,00 zł
26/MD/2017 Stowarzyszenie Polites 30,66 1 434,00 zł
8/MD/2017 Fundacja Szczecin Trails 30,33 1 467,00 zł
14/MD/2017 Fundacja ANIMATUS 30,33 1 120,00 zł
5/MD/2017 Stowarzyszenie Via Artis 29 1 467,00 zł
12/MD/2017 Stowarzyszenie Po To Jestem 28,66 1 400,00 zł
21/MD/2017 Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Oddział Okręgowy 28,66 1 282,00 zł
10/MD/2017 Stowarzyszenie Media Dizajn 28,33 1 467,00 zł
19/MD/2017 Akademia Kick Boxingu 28,33 1 361,00 zł
20/MD/2017 Fundacja HALO 28,33 1 464,00 zł
18/MD/2017 Stowarzyszenie POP-ART 27,66 1 084,00 zł
7/MD/2017 Fundacja Strefa Melomana 27,33 954,00 zł
11/MD/2017 Fundacja Akcja Serducho 26,66  *
24/MD/2017 Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 26,33  *
15/MD/2017 ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji 26  *
4/MD/2017 Fundacja Słowianie Pomeranii 25,66  *
1/MD/2017 STOWARZYSZENIE WALKI Z RAKIEM PŁUCA ODDZIAŁ SZCZECIN 25,33  *
3/MD/2017 Stowarzyszenie Nasze Warszewo 25  *
13/MD/2017 Fundacja Macierzanka 23,66  *
17/MD/2017 Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin PORTOWCY 23  *
2/MD/2017 Stowarzyszenie Akademia Wiedzy 20,33  *
27/MD/2017 Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział Szczecin 22,66  *
6/MD/2017 oferta odrzucona formalnie – brak wymaganych podpisów na wniosku
9/MD/2017 oferta odrzucona formalnie – brak wymaganych podpisów na wniosku
22/MD/2017 oferta odrzucona formalnie – brak wymaganych podpisów na wniosku
25/MD/2017 oferta odrzucona formalnie – brak wymaganych podpisów na wniosku

* wyczerpanie środków na finansowanie mikrodotacji

Z wybranymi organizacjami skontaktujemy się w najbliższym czasie w celu podjęcia następnych kroków do przekazania środków finansowanych i realizacji inicjatyw.