Uwaga!!! Sektor3 ogłasza konkurs na wynajem biura dla organizacji pozarządowej!!!

Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2015r. 

Dostępny jest poój numer 4/12 o powierzchni 14,08 m2. Można wynająć go na okres od 04 maja do 31 grudnia 2015 roku (z możliwością przedłużenia tego okresu maks. do 30 miesięcy, licząc od dnia podpisania pierwszej umowy). Koszt wynajmu to ryczałt w wysokości 185 zł na miesiąc obejmujący najem powierzchni, koszty mediów. Dodatkowo, organizacja wynajmująca wnosi kaucję jako zabezpieczenie wynajmu. 

Aby wziąć udział w konkursie należy osobiście złożyć wniosek o wynajem lokalu w siedzibie SCWOP Sektor3 przy Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin, pok. 4/8. Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2015r. do godziny 19:00. Do wniosku należy dołączyć:

  • plan działania organizacji na najbliższe 12 miesięcy, 
  • sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji.

Rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem SCWOP Sektor3 telefonicznie (91-350-82-99) lub mailowo (biuro@sektor3.szczecin.pl).

Z organizacją, która wygra konkurs, skontaktujemy się telefonicznie bądź mailowo.

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.sektor3.szczecin.pl po jego rozstrzygnięciu.