Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza młodzież do uczestnictwa w programie Lider Zachodniopomorski.
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza młodzież do uczestnictwa w programie Lider Zachodniopomorski.
Jest to program, którego celem jest wsparcie rozwoju umiejętności liderskich młodych osób, które chcą zaangażować się w działania na rzecz lokalnej społeczności – podwórka, szkoły, dzielnicy, miasta w postaci realizacji projektów i działań wolontariackich, a potrzebują wsparcia merytorycznego w celu planowania i podjęcia działań.

Dla kogo jest ten program? Zapraszamy osoby w wieku 16-23 lata (młodzież z województwa zachodniopomorskiego).

Grupa programowa będzie liczyła ok. 10 osób i zostanie wybrana na podstawi wysłanych zgłoszeń.

Etapy programu:

 • rekrutacja grupy uczestników: do 30 grudnia 2011 r.,
 • 4 warsztaty merytoryczne (styczeń, luty, marzec 2012 r.),
 • realizacja własnego mini-projektu przez uczestników programu (kwiecień/maj 2012 r.),
 • udział w indywidualnych sesjach wspierających – wg potrzeby(kwiecień 2012 r.),
 • spotkanie podsumowujące (czerwiec 2012 r.).

Terminarz spotkań:

 • Do 5 stycznia – informacja o zakwalifikowaniu do programu.
 • 13 stycznia (piątek), godz. 16.00 – 19.00 – wprowadzenie i integracja oraz 14 stycznia (sobota), godz. 10.00 – 14.00 – warsztat I;
 • 17 lutego (piątek), godz. 16.00 – 20.00 – warsztat II
 • 16 marca (piątek), godz. 16.00 – 20.00 – warsztat III
 • 23 marca (piątek), godz. 16.00 – 20.00 – warsztat IV.
 • kwiecień 2012 indywidualne sesje wspierające – wg potrzeby, ok. 2 h / uczestnika;
 • kwiecień-maj 2012 – realizacja własnego mini-projektu
 • czerwiec 2012 – spotkanie podsumowujące (data do ustalenia).

Tematy warsztatów:

Warsztat I: Poznaj samego siebie.

Warsztat II: Praca i komunikacja w grupie.

Warsztat III: Praca metodą projektu.

Warsztat IV: Zarządzanie projektem i promocja.
Co oferujemy:

 • udział w programie jest bezpłatny,
 • zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na spotkania,
 • przygotujemy zaświadczenie potwierdzające udział w programie.

Czego oczekujemy:

 • uczestnictwa we wszystkich spotkaniach projektowych (od stycznia do czerwca, sesje wspierające, spotkanie podsumowujące),
 • aktywnej współpracy w grupie,
 • bycia w kontakcie z organizatorami w trakcie trwania programu – Sekretariatem ds. Młodzieży.

 Jak się zgłosić?

Do programu można się zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Prześlij formularz zgłoszeniowy na maila: cim@cim.info.pl lub faksem: 91 42 11 141

do dnia 30 grudnia 2011 r.  godz. 15.00.

Formularz znajdziesz na stronie www.mlodziez.wzp.pl

Kontakt:

tel. 91-42-10-292, cim@cim.info.pl