KMS Inicjatywy oraz Collegium Civitas zapraszają liderów i działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się obszarami kultury i problematyki socjalnej z całej Polski do udziału w trzeciej edycji kursu szkoleniowego Profesjonalny menedżer w NGO.

KMS Inicjatywy oraz Collegium Civitas zapraszają liderów i działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się obszarami kultury i problematyki socjalnej z całej Polski do udziału w trzeciej edycji kursu szkoleniowego Profesjonalny menedżer w NGO.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i profesjonalizacja liderów obywatelskich w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, realizacji zadań publicznych i społecznych, zarządzania projektem, zarządzania personelem i współpracy z wolontariuszami, sposobów finansowania działalności pozarządowej, komunikacji i współpracy w grupie, współpracy z mediami.

W ramach projektu przeprowadzimy cykl szkoleniowo-coachingowy – oparty na programie studiów podyplomowych prowadzonych przez prof. dr hab. Ewę Leś w Collegium Civitas w Warszawie.Cykl rozpocznie się od dwudniowego coachingu następnie odbędzie się 7 dwudniowych weekendowych zjazdów, podczas których odbędą się zajęcia (warsztaty, seminaria, konsultacje i doradztwo) prowadzone przez praktyków, ekspertów pozarządowych i samorządowych.

Program składa się z trzech komponentów:
(I) praktyczno-umiejętnościowego: cyklu warsztatów animacyjnych
(II) doradczego – uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów i praktyków,
(III) coaching – podniesienie efektywności zarządzania/ współpracy z zespołem/ wolontariuszami

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie, w siedzibie Collegium Civitas. Poprowadzą je m.in.: Tomasz Bruski (Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii), Przemysław Derwich (Klub Myśli Społecznej Inicjatywy i MRR), Agnieszka Jastrzębska (Klub Myśli Społecznej Inicjatywy), Ewa Leś (Collegium Civitas i Instytut Polityki Społecznej UW), Radosław Skiba (ngo.pl) i Marcin Wojdat (Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m. st. Warszawy).

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

REKRUTACJA TRWA DO 17.11.2011

Kontakt w sprawach związanych z projektem:
tel. 22 6567285
więcej info na: http://www.inicjatywy.org/