Sektor 3 Szczecin zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie prowadzenia księgowości w NGO. 4 spotkania, 3 godziny każde. Spotkania prowadzi Pani Justyna Maćkowiak z Centrum Biznesu.

Najbardziej problematycznym obszarem w organizacjach pozarządowych (szczególnie młodych) oprócz finansowania organizacji są kwestie związane z księgowością. Organizacje popełniają błędy przy podstawowych obowiązkach formalno-księgowych takich jak prawidłowe rozliczanie dotacji, klasyfikacji kosztów czy terminowych płatności do organów podatkowych.

Temu problemowi ma przeciwdziałać cykl spotkań z przedstawicielem biura księgowego Centrum Biznesu. Podczas 4 trzygodzinnych spotkań, osoby ze szczecińskich organizacji zajmujące się księgowością, będą mogły poznać podstawowe zagadnienia wymagane do prawidłowego funkcjonowania organizacji lub ugruntować swoją wiedzę.

Tematyka spotkań będzie obejmować m.in.:

  1. Obowiązki podatkowe ciążące na organizacjach pozarządowych – jak to ugryźć, żeby działać zgodnie z prawem?
  2. Obieg dokumentów w NGO – podział obowiązków czyli kto i za co odpowiada.
  3. Dokumentowanie działalności odpłatnej – ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej, kasa fiskalna czy faktury vat?
  4. Zakończenie roku obrotowego – czy znasz wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych?  Wiesz jak ważne jest rozliczenie rozrachunków? Wiesz jak złożyć sprawozdanie w KRS i urzędzie skarbowym?

Terminy spotkań:

27.05.2019 – 16.00 – 19.00
03.06.2019 – 16.00 – 19.00
10.06.2019 – 16.00 – 19.00
17.06.2019 – 16.00 – 19.00


Aby wziąć udział w spotkaniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem (LINK). Maksymalna liczba uczestników 15 osób, zgłoszenia są przyjmowane do wyczerpania miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń.Na zgłoszenia czekamy do 22 maja 2019 r.

Zgłaszając się poprzez formularz zgłoszeniowy każdy uczestnik obliguje się do uczestnictwa w każdym z 4 spotkań. Spotkania są skierowane do przedstawicieli szczecińskich organizacji pozarządowych.


Więcej informacji można uzyskać mailowo biuro@sektor3.szczecin.pl lub telefonicznie 91-350-82-99.