20 grudnia 2013 r. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął konsultacje nowego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Sektor3 zachęca wszystkich przedstawicieli NGO do udziału w procesie konsultacyjnym, który kończy się z dniem 27 stycznia 2014 r.
W najbliższym czasie bo już 9 stycznia br. w Szczecinie, a następnie 16 stycznia br. w Koszalinie odbędą się spotkania konsultacyjne.

Więcej informacji na temat konsultacji znajdą Państwo na specjalnej stronie dedykowanej konsultacjom>>>

Odpowiedzi na najwcześniej zgłaszane uwagi znajdują się tutaj>>> 

Więcej informacji na temat konsultacji udziela Pan Adam Surmacz, e-mail: asurmacz@wzp.pl, tel.: 91 44 111 92