Regionalne Centrum Wolontariatu zaprasza na bezpłatne konsultacje prawe z zakresu współpracy z wolontariuszami. Zachęcamy!

Bezpłatne konsultacje prawne z zakresu współpracy z wolontariuszami odbędą się 10 grudnia w godzinach 16.00-20.00 w Regionalnym Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES ul. Dworcowa 19/205.

W czasie spotkania zostaną poruszone między innymi tematy dotyczące

  • wolontariatu i regulacji prawnych z nim związane (wskazanie gałęzi prawa, do której należy wolontariat, omówienie ustawy i aktów wykonawczych w zakresie regulacji o wolontariacie)
  • statusu prawnego wolontariusza (kto to jest, kto może nim być, różnice między wolontariuszem a pracownikiem, wymagane kwalifikacje)
  • podmiotów korzystających (kto może korzystać z pomocy wolontariuszy, jakie warunki musi spełniać, w jakim zakresie moze korzystać)
  • współpracy z wolontariuszami (sposób regulacji współpracy, prawa i obowiązki stron, świadczenia przysługujące i ich zakres)
  • porozumienia z wolontariuszami – przykłady i omawianie postanowień

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail biuro@polites.org.pl lub telefonicznie: 91 450 11 46

Osoba prowadząca: Mateusz Zieliński, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie prawnik Federacji Konsumentów – Oddziału w Szczecinie.