Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej ogłasza konkurs OTWARTE/ZAMKNIĘTE 2011, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie udostępniania informacji publicznej i eliminowanie działań utrudniających dostęp do informacji publicznej.

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej ogłasza konkurs OTWARTE/ZAMKNIĘTE 2011, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie udostępniania informacji publicznej i eliminowanie działań utrudniających dostęp do informacji publicznej.

Kategoria I –OTWARTE

Dotyczy głównie sytuacji, gdy konkretne działanie otwiera szeroko drzwi urzędu. Szukamy takich inicjatyw, które czynią dostęp do informacji szybszym, łatwiejszym i najmniej skomplikowanym.

Będą to przedsięwzięcia niestandardowe, wykraczające poza niezbędne minimum. Takie, które świadczą o tym, że urząd chce pokazać jak działa.

W 2010 roku przyznaliśmy także nagrody za te praktyki, które stanowiły jedynie wypełnienie prawa. Komisja Konkursowa uznała, iż w niektórych wypadkach zachowania instytucji wyróżniają się. Praktyka dowodzi, że podobne nagrodzonym instytucjom podmioty działają niezgodnie z prawem. Dlatego doceniono praworządność. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest nagrodzenia takich praktyk także w edycji ogłoszonej w 2011 roku.

Kategoria II – ZAMKNIĘTE

Dotyczy sytuacji, gdy drzwi urzędu trzeba wyważyć, choć teoretycznie prawo zapewnia nam, że będą zawsze dla nas otwarte. Piętnujemy takie działania urzędów, które powodują że trudno nam otrzymać dane, informacje i dokumenty które są jawne z mocy prawa. Czekamy na zgłoszenia dotyczące sytuacji, gdy informacja jest ukrywana lub tworzone są sztuczne przeszkody, aby jej nie udostępniać.

Więcej informacji i regulamin konkursu można znaleźć TUTAJ