W dniu 23 września 2013 rozstrzygnęliśmy zgodnie z regulaminem konkurs na wynajem lokalu w Sektorze3. Do konkursu zgłosiły się trzy  organizacje:

  • Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN;
  • Akademia Inicjatyw Artystyczno-Edukacyjnych Pro Senior;
  • Stowarzyszenie Klub Naukowca.

 

Ostatecznie zdecydowaliśmy, że możliwość wynajmu lokalu 4/13 otrzyma Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN, a lokalu 4/9 otrzyma Stowarzyszenie Klub Naukowca.

Podkreślamy jednocześnie, że z dużym szacunkiem i uznaniem podchodzimy do działań pozostałych organizacji i przypominamy o możliwości regularnego korzystania ze wsparcia infrastrukturalnego oferowanego przez Sektor3 (sala komputerowa, sala warsztatowa, sala do spotkań, dostęp do kserokopiarki).

Poniżej zapoznać się można z protokołem z zebrania partnerów oraz wnioskami złożonymi przez poszczególne organizacje.

Protokół z zebrania partnerów>>>

Wniosek Fundacji TULIPAN>>>

Akademia Inicjatyw Artystyczno-Edukacyjnych Pro Senior>>>

Stowarzyszenie Klub Naukowca>>>