Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza budżetu województwa oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Termin składania ofert: od dnia 26 lipca 2021 do dnia 17 sierpnia 2021 Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej): od dnia 26 lipca 2021 r. do 09 sierpnia 2021.