Stało się. Pula 72 000 zł którą dysponowaliśmy na dofinansowanie planów rozwojowych organizacji została wyczerpana. Kilkanaście organizacji miało okazję wykorzystać środki, by przeprowadzić działania rozwojowe. W związku z wyczerpaniem puli środków z dniem 22 stycznia 2014 konkurs zostaje zamknięty.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o Indywidualny Plan Rozwoju złożonych i dofinansowanych. Organizacje, które otrzymały wsparcie w ramach IPR szczegóły relizacji otrzymają na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

lista kompletnych zgłoszeń do czasu zamknięcia konkursu na Indywidualny Plan Rozwoju:

1. Stowarzyszenie P.O.M.O.C
2. Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej
3. Stowarzyszenie Eko-Spol
4. Stowarzyszenie MediaDizajn
5. Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Saklralnych i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie "Katedra
6. Fundacja Dzieło Świętego Jakuba
7. Fundacja Oliwia

organizacje objęte wsparciem w ramach IPR:

1. Stowarzyszenie Eko-Spol
2. Stowarzyszenie MediaDizajn
3. Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej