Od 5 maja do 3 października br. trwa pierwszy etap konkursu „Człowiek bez barier”, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. W konkursie nagradzane są osoby z niepełnosprawnością, które przełamują bariery, stanowiąc najlepszy dowód na to, że niepełnosprawność nie oznacza bierności ani wycofania z życia społecznego czy zawodowego.

W tym roku po raz 12. wybrany ostanie „Człowiek bez barier”. Tytuł „Człowiek bez barier” od 2003 r. jest przyznawany osobie z niepełnosprawnością, której niepełnosprawność nie przeszkodziła w realizowaniu marzeń, aktywnym działaniu, osiąganiu wyznaczonych celów, a także realizacji pasji i odnoszeniu życiowych sukcesów. 

W pierwszym etapie konkursu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów, których może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną. Zgłoszenia przyjmowane są droga mailową na adres: czlowiekbb@integracja.org do 3 października brSpośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Kapituła konkursu wybierze 15 finalistów. W ostatecznym głosowaniu wytypowanych zostanie 5 laureatów, z których jeden otrzyma tytuł „Człowiek bez barier” oraz statuetkę, a czterej pozostali – równorzędne wyróżnienia i statuetki. 

Od 2011 roku przyznawana jest także nagroda publiczności. Laureat wybierany jest w głosowaniu internautów za pośrednictwem portalu www.niepelnosprawni.pl. W jedenastu dotychczasowych edycjach konkursu „Człowiek bez barier” wybrano 59 osób, które walcząc z własnymi słabościami, pokonały bariery, zarówno te wewnętrzne jak i zewnętrzne. Które udowodniły, że każdy człowiek może odnieść sukces, spełniać marzenia i dać wiele innym, jeśli tylko towarzyszy mu głęboka wiara w sens tego, co robi.

Wśród laureatów konkursu znajdują się m.in. uznani artyści, wybitni sportowcy, naukowcy oraz liderzy ważnych inicjatyw społecznych. Honorowy patronat nad 12. edycją konkursu „Człowiek bez barier” objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie: www.czlowiekbezbarier.org.