Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 wraz ze Stowarzyszeniem Szczeciński Obszar Metropolitarny zaprasza do udziału w konferencji pn. Rewitalizacja Społeczna, która odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2014 r. w Policach.

Podczas konferencji chcemy zarówno pokazać obecne rozumienie rewitalizacji społecznej, możliwości jej wykorzystania w rozwoju wspólnot lokalnych a także możliwości jej realizacji w nowym okresie programowania ze szczególnym uwzględnieniem możliwości realizacji w ramach Zintergrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W trakcie konferencji zaprezentujemy również praktyczne przykłady rewitalizacji społecznej. 

Celem spotkania jest nie tylko pokazanie dobrych praktyk dotyczących realizacji działań rewitalizacyjnych, ale także omówienie i dyskusja nad zagadnieniem rewitalizacji społecznej w nowym okresie programowania 2014-2020. Konferencja jest też podsumowaniem kolejnego etapu funkcjonowania Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3. 

Program konferencji obejmuje m.in. wykłady i dyskusje na temat roli i rozwoju społeczności lokalnych, doświadczenia III sektora w zakresie działań rewitalizacji oraz zakres wsparcia w przyszłej perspektywie finansowania. Organizacje pozarządowe, które zainetersowane są takimi działaniami  zapraszamy na bezpłatne szkolenie w dniu 27 lutego dotyczące aktywizacji społeczności lokalnych w oparciu o metody CAL


Organizatorami Konferencji jest partnerstwo realizujące projekt Sektor 3 oraz Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitarny i Fundacja Sektor 3.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia, praogram konferencji oraz zaproszenie dostępne jest poniżej. Zgłoszenia można przesyłać na adres biuro@sektor3.szczecin.pl lub fax 91 350 82 37.

  1. Formularz zgłoszeniowy – konferencja
  2. Formularz zgłoszeniowy – szkolenie
  3. Program konferencji
  4. Zaproszenie 

Informacji o konferencji udziela Antoni Sobolewski a.sobolewski@post.pl  tel 601 501 905