Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, zapraszają na konferencję poświęconą nowym rozwiązaniom na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce pt. „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, która odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. w Szczecinie w Willi Restauracja al. Wojska Polskiego 66.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 12:00. Planowane zakończenie – godzina 15:30.

Podczas konferencji poruszone będą następujące kwestie:

  • część I – dyskusja panelowa ok. 1 godziny
  • diagnoza pod kątem osób wykluczonych społecznie na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim
  • działania podejmowane przez samorząd województwa w kierunku zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego w Zachodniopomorskiem
  • polityka społeczna kreowana przez ustawodawcę, a jej realizacja na szczeblach lokalnych.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali : posłowie RP obecnej kadencji  reprezentujący nasze województwo, przedstawiciele samorządu oraz instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.

Część II

  • założenia projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”;
  • szanse i korzyści, jakie ww. projekt stwarza podmiotom, które zdecydują się zaangażować w zasadniczą fazę jego testowania.

Prezentacja przedstawicieli Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), realizujących innowacyjny projekt. pt.: „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” (Priorytet I PO KL).

W konferencji udział wezmą przedstawiciele samorządów,  instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających na terenie woj. Zachodniopomorskiego.

PROGRAM KONFERENCJI

12:00 – 12:10  Powitanie oraz przedstawienie programu konferencji

12:10 – 13:15  Dyskusja panelowa – moderator Anna Kolmer dziennikarz Polskiego Radia Szczecin

13:15 – 13:45  Przerwa kawowa

13:45 – 14:30  Modelowy system na rzecz integracji społecznej – informacja o projekcie

14:30 – 14:45  Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej – zarys propozycji

14:45 – 15:00  Zasadnicza faza testowania Modelu – zaproszenie oraz przedstawienie zasad uczestnictwa

15:00 – 15:30  Lunch

WAŻNE – aby uczestniczyć w konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny (LINK) oraz wysłać elektronicznie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r. na adres: karolina.mazowiecka@wrzos.org.pl