Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Współpracy Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnej w konferencji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej prawa antydyskryminacyjnego, która odbędzie się w Koszalinie w dniu 29 listopada 2012 r oraz w Szczecinie w dniu 7 grudnia 2012 r.

Wg. najnowszych badań sondażowych przeprowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, problem gorszego traktowania w Polsce jest obecny w świadomości społecznej. Mimo, iż gorsze traktowanie subiektywnie odczuły stosunkowo niewielkie odsetki osób, to duża część Polek i Polaków miała w naszym kraju osobisty kontakt z osobami gorzej traktowanymi ze względu na cechy będące przesłankami dyskryminacji. Badanie pokazuje również, iż sytuacja poszczególnych grup potencjalnie narażonych na działania dyskryminacyjne jest różna, w zależności od tego, w jakich obszarach życia dochodzi do ich gorszego traktowania i wykluczenia. Aby nie dopuszczać do tego typu zjawisk, społeczeństwo powinno brać pod uwagę interesy wszystkich grup społecznych oraz znać chroniące ich prawo.

Planowane konferencje skierowane są do  osób, które w gminach i powiatach województwa zachodniopomorskiego zajmują się przeciwdziałaniem dyskryminacji. Spotkania poprowadzi prawnik – Pani Marta Marska-Błahy, specjalizująca się w prawie antydyskryminacyjnym. Podczas konferencji prelegentka omówi akty prawne które odnoszą się w części lub całości do przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Konferencję poprzedzone będą projekcją filmu o tematyce dyskryminacyjnej. Podczas konferencji wyemitowany zostanie film pt. „Na imię mam Sabine”, opowiadający o tytułowej 38-latce cierpiącej na autyzm. 

Konferencję odbędą się:

  • Koszalin w dniu 29 listopada 2012 r. w Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105,
  • Szczecin w dniu 7 grudnia 2012 r. w Kinie Zamek, ul Korsarzy 34.

Zgłoszenia udziału w konferencji proszę dokonać na załączonym formularzu (LINK DO FORMULARZA) do dnia 21 listopada  2012 r., ze wskazaniem miejsca konferencji (Szczecin bądź Koszalin). 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc rekrutacja będzie prowadzona na podstawie kolejności zgłoszeń. Formularze zgłoszenia udziału proszę przesłać mailem na adres mszczuko@wzp.pl bądź faxem na numer 91/ 44 16 231

Szczegółowych informacji w sprawie konferencji udziela pracownik Wydziału Współpracy Społecznej: pani Marta Szczuko, tel. 91/44 16 227.

Dokumenty do ściągnięcia:

  • formularz zgłoszeniowy (LINK),
  • program konferencji w Szczecinie (LINK),
  • program konferencji w Koszalinie (LINK).