Sektor3 i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na warsztat pn. "Komunikacja w NGO". 

Tematyką warsztatu będzie zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna komunikacja w organizacjach pozarządowych.

Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie związane m. in. z komunikacją w zespole, ustalaniem procedur wewnętrznych, współpracą z wolontariuszami (komunikacja wewnętrzna) oraz współpracą z administracją publiczną, biznesem, poszukiwaniem pracowników i wolontariuszy, budowaniem partnerstw (komunikacja zewnętrzna). 

 

kiedy: 9 grudnia (poniedziałek), godz. 16.00 – 19.00 

gdzie: Sektor3, świetlica, IV piętro 

 

Warsztaty poprowadzi Michał Głuszyk – animator Regionalnego Ośrodka EFS na co dzień pracujący z liderami lokalnych środowisk. Trener i specjalista z zakresu  funkcjonowania organizacji pozarządowych. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi zakładającymi czynny udział uczestników.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się TUTAJ do dnia 6 grudnia do godziny 20.00

Zapraszamy!