W dniu 29 sierpnia br. (czwartek) w sali 274 UM Szczecin odbędzie się XXV posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie:
I termin – 13:15;
II termin -13:30 (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie).
 

 

 

Porządek spotkania prezentuje się następująco:
1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia z dnia 28 czerwca 2013 r. (w załączeniu).
4. Informacja o Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2014.  (więcej na : http://www.konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116034.asp)
5. Sprawy związane z organizacją Walnego Spotkania Sprawozdawczo -Wyborczego Organizacji Pozarządowych oraz nową kadencją Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
6. Rozpoczęcie prac nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.

Reprezentantem Sektora3 w Radzie Pożytku jest Wojciech Spychała (e-mail: w.spychala@sektor3.szczecin.pl, tel. 503 807 004)