IV posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się 13 stycznia 2014 r. (czwartek) w sali 274 Urzędu Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie: I termin – 14:00; II termin -14:15.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia z dnia 30 stycznia 2014 r. (w załączeniu).
4. Szczeciński Budżet Obywatelski na 2015 rok.
5. Prowadzenie działań w celu przekonania szczecińskich sędziów do niepobierania opłat za dokonywanie zmian w KRS przez organizacje pozarządowe.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Jeżeli chcieliby Państwo zaproponować tematy, którymi powinna się zająć Rada Pożytku prosimy o kontakt z Wojciechem Spychałą, tel. 503 807 004, e-mail: wspychala@gmail.com