III posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 r. (czwartek) w sali 274 Urzędu Miasta Szczecin. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie I termin – 14:00, II termin -14:15.

Planowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia z dnia 8 stycznia 2014 r.

4. Dyskusja na temat zmian w Regulaminie Pracy Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

5. Analiza rekomendacji przygotowanych przez poprzednią kadencji Rady.

6. Wolne wnioski.

7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.