Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. techniki pisania wniosków o dofinansowanie działań. Łącznie szkolenie trwa 8 godzin.

czas14 marca, godzina 15.00 – 19.00 
15 marca, godzina 15.00 – 19.00 
miejsce SCWOP Sektor 3, III piętro, sala multimedialna
 
 
 
 
Szkolenie kierowane jest do członków, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych z terenów Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, które chcą zapoznać się z tematyką szkolenia, która obejmować będzie m. in.  :
 
  • poprawne określanie problemu na jaki odpowiada projekt,
  • poprawne określanie celów projektu – metoda SMART,
  • poprawne określanie rezultatów ilościowych i jakościowych,
  • analiza SWOT projektu,
  • diagnozę projektową.

Głównym celem szkolenia jest nauczenie przedstawicieli organizacji pozarządowych odpowiedniego formułowania, interpretowania i przelewania na papier poszczególnych elementów, z których składa się dobrze przygotowany projekt realizacji zadania. Wiele organizacji nie zdaje sobie sprawy jak ważnym elementem w konkursie np. FIO jest odpowiednie określanie problemów, celów, rezultatów konkretnego działania.

Szkolenie poprowadzi Pan Przemysław Fenrych – pomysłodawca i ekspert projektów z cyklu Polsko Ukraińska Szkoła Liderów. Trener i ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, specjalista m.in. w dziedzinie komunikacji społecznej, edukacji oraz szkoleń metodami interaktywnymi. Autor i realizator wielu szkoleń i projektów adresowanych do samorządów, młodzieży, nauczycieli, dziennikarzy i organizacji pozarządowych w Polsce, na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie. Autor takich książek jak: Komunikacja społeczna w urzędzie gminy, Warszawa 1998 (podręcznik do szkoleń na odległość), Komunikacja w społeczeństwie obywatelskim (w języku ukraińskim i serbskim).

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  1. zapoznać się z regulaminem szkoleń (LINK),
  2. wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line (LINK)
  3. po mailu informującym o zakwalifikowaniu się na szkolenie wypełnić pakiet dokumentów  (tylko w przypadku osób korzystających pierwszy raz ze wsparcia Sektor 3).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem rekrutacja została zamknięta, informacje nt. zakwalifikowania prześlemy do 6 marca 2013

UWAGA! SCWOP Sektor 3 zastrzega sobie prawo do:

  • nieprzyjmowania zgłoszeń od osób, które w przeszłości zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w innym szkoleniu i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności,
  • skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez Sektor 3.

 

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.