W dniu 14 października br. w Poznaniu, w hotelu Camping Malta (podczas Targów POLEKO), odbyło się ogólnopolskie spotkanie Partnerstw Naturowych podczas którego wręczone zostały „Certyfikaty Liderów Partnerstw Naturowych” przez dyrektora Michała Kiełsznia z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

W ramach ogólnopolskiego Konkursu „Lider Partnerstwa Naturowego’14" Klaster zajął pierwsze miejsce. Transgraniczny Klaster szlak wodny Berlin – Szczecin – Bałtyk został również wybrany (po raz drugi) Liderem w woj. zachodniopomorskim. Zgłoszone dwa projekty, w trudnym ogólnopolskim konkursie, zajęły pierwsze i czwarte miejsce na 20 projektów. Pierwszy projekt nosi nazwę "Międzyodrze – Labirynty Dolnej Odry", drugi "Zalew Szczeciński – Zielona Laguna". Nasz Transgraniczny Klaster s. w. B.Sz.B będzie pilotował oba Partnerstwa. Cykl spotkań, warsztatów i wyjazdów studialnych będzie realizowanydo lutego 2015 roku.

W uroczystości wręczenia certyfikatów z ramienia Klastra uczestniczyli : Ewa Fabrycy, Jacek Scheibe, Zdzisław Kilarski, Zbigniew Zbroja, którzy przedstawili nowe mapy i informacje dotyczące realizowanych projektów. 

Konkurs został zorganizowany przez Generalna Dyrekcje Ochrony Środowiska, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, był adresowany do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, czyli do podmiotów, które oferują przedsiębiorcom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstw w obszarach przyrodniczych w tym NATURA 2000.