SCWOP Sektor3 wraz z Fundacją TULIPAN zaprasza na kawiarenkę NGO pn. „WykluczeNIE!”, która odbędzie się 28 lutego 2014 r.

Kuratela sądowa, resocjalizacja, readaptacja społeczna skazanych odgrywa znaczącą rolę w działaniach dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Kształtowanie pozytywnych norm społecznych u skazanych jest jego nieodzownym elementem, który ma przynosić korzyść dla całego społeczeństwa. Czy tak jest i czy służby „dają radę”?

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 wraz z Fundacją Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN zaprasza na spotkanie z praktykami w zakresie działań resocjalizacyjnych i zawodowymi kuratorami sądowymi.

Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2014 r. w godzinach 11.00 do 14.00 w Willi Ogrody (ul. Wielkopolska 19).


Gościem specjalnym spotkania będzie Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Szczecinie
Pani Krystyna Czyżewska


Na spotkaniu zostaną omówione m.in.  działania aktywizacyjne w sferach zawodowych i społecznych kierowanych do skazanych, organizacja systemowej współpracy podmiotów realizujących działania resocjalizacyjne, problemu wchodzenia skazanych na rynek pracy – na przykładzie działań Fundacji TULIPAN. 

Zapraszamy!

 

Spotkanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.