Dnia 13 marca w godzinach 16:00-20:00 w Centrum Handlowo-Rozrywkowym GALAXY odbędzie się Kawiarenka NGO, której gośćmi będą przedstawiciele Organizacji Pożytku Publicznego. Podczas spotkania będzie można osobiście zapoznać się z działalnością szczecińskich OPP rozmawiając z ich liderami i działaczami, a zarazem miło spędzić czas obserwując występy sceniczne, przygotowane przez organizacje i ich przyjaciół.

Spotkanie w ramach kampanii „Niewiele trzeba by czuć się lepiej. Wystarczy 1%”, jest skierowane do mieszkańców Szczecina i ma na celu rozpropagowanie wśród podatników podatku dochodowego od osób fizycznych możliwości odpisywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ponadto poprzez uczestnictwo organizacji ze Szczecina chcemy zachęcić, aby podatnicy przekazywali 1% na organizacje działające w naszym mieście.

Podczas wydarzenia dostępny będzie kiosk 1%. Osoby obsługujące kiosk wyjaśnią i opowiedzą o  organizacjach pozarządowych, systemie przekazywania 1% do organizacji, idei przekazywania, kto może uzyskać oraz przekazać swój 1%, jak wypełnić deklaracje. Każdy zainteresowany otrzyma pakiet danych o organizacjach jak również i o projekcie.

Zachęcamy do udziału Organizacje Pożytku Publicznego, które są  chętne do zaprezentowania swojej działalności na scenie. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

FORMULARZ