Jeśli być dokładnym to nie z nami, czyli z Sektorem3 ale z dobrymi znajomymi z Inkubatora Kultury. Zapraszamy do zgłaszania się na cykl 3 wizyt studyjnych w 2014. Wszystko organizowane i realizowane przez Inku!

 

 

 

 

Program "Jedź z nami!" to cykl trzech wizyt studyjnych zaplanowanych na 2014 rok przez Szczeciński Inkubator Kultury. Ich celem jest dalsza integracja szczecińskiego środowiska pozarządowego, zwłaszcza podmiotów działających w obszarze kultury, podniesienie ich kompetencji oraz umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi partnerami. Kraków jest pierwszym z miast, które odwiedzimy.

Jeśli ważne jest dla Ciebie:
– poszukiwanie wciąż nowych inspiracji do działań i projektów,
– wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, 
– nawiązywanie nowych kontaktów, 
– zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, 

JEDŹ Z NAMI!
Wraz z Małopolskim Instytutem Kultury zachęcamy do uczestnictwa w dwudniowej wizycie studyjnej, której głównym celem jest umożliwienie nawiązania kontaktów z krakowskim środowiskiem pozarządowym.

Jak będzie wyglądała wizyta? Wizyta studyjna odbędzie się pomiędzy 5 a 6 czerwca 2014 r. Jej uczestnicy wezmą udział w specjalnie przygotowanych dla nich warsztatach, prowadzonych przez pracowników Małopolskiego Instytutu Kultury (I dzień) oraz spotkają się z wybranymi przez siebie przedstawicielami krakowskich organizacji pozarządowych / grup nieformalnych / instytucji (dzień II). O ile pierwszy dzień wyjazdu służy głównie integracji grupy i zdobyciu nowych umiejętności, o tyle drugi jest przeznaczony na budowanie nowych partnerstw przez same organizacje. 

Kto może jechać? Uczestnikiem wizyty studyjnej może zostać każdy aktywny animator kultury lub przedstawiciel szczecińskiej organizacji pozarządowej, grupy nieformalnej, inicjatywy obywatelskiej. Podczas procesu rekrutacyjnego brane będzie pod uwagę doświadczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy zgłaszanej osoby. Należny również przedstawić plan i cel spotkania z wybraną organizacją / instytucją / grupą nieformalną w Krakowie (nie wymagamy potwierdzenia, ale oceniamy konkretność i realność planu). Im konkretniej, tym większe szanse, że pojedziesz z nami.

Jak zgłosić się? W procesie rekrutacyjnym zostanie wyłoniona pięcioosobowa grupa uczestników. Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej proszone są o zapoznanie się z regulaminem oraz uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (obydwa dokumenty w załączeniu). Zgłoszenie należy przesłać do 12 maja 2014 r. na adres e-mail: krabinska@mediadizajn.pl.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Szczeciński Inkubator Kultury pokrywa koszty transportu (PKP 2 klasa) oraz noclegu. Jest jeden warunek! Uczestnicy zobowiązani są przesłać relację z wizyty, która zostanie zamieszczona m.in. na stronie www INKU / portalu FB. Przykładowa forma relacji: fotorelacja z komentarzami do zdjęć.

Wszystkie szczegóły znajdują się z załączeniu oraz pod adresem:  LINK