Nowy projekt ustawy ! SCWOP Sektor3 zaprasza na spotkanie nt. nowego projektu ustawy Forum Debaty Publicznej

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza na spotkanie nt. projektu ustawy Prezydenta RP dotyczącej włączania mieszkańców w działaniach gminy.

UWAGA! zmiana daty spotkania. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia br. Spotkanie odbędzie się w siedzibie SCWOP Sektor 3 w godz. 17.00 – 19.00

czas: 14 kwietnia 2011 r., godzina 16.00 – 18.00

miejsce: SCWOP Sektor3 (IV piętro)

W ramach Forum Debaty Publicznej organizowanego przez Prezydenta RP wypracowane zostały propozycje zmian w ustawach zmierzające do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w działaniach gminy.  30 marca 2011 r. opublikowany został projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.

Projekt ustawy został poddany konsultacjom społecznym, które zakończą się pod koniec kwietnia br. Zapraszamy na spotkanie prezentujące bliżej nowe rozwiązania na rzecz mieszkańców, na którym przeanalizujemy przedstawione propozycje.

Najważniejsze uregulowania dotyczą zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów odnośnie:

  1. Konsultacji społecznych
  2. Wysłuchania obywatelskiego
  3. Interpelacji obywatelskiej
  4. Obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  5. Jednostek pomocniczych gminy
  6. Stowarzyszenia mieszkańców
  7. Funduszu inicjatyw lokalnych
  8. Lokalnych for debaty publicznej.

Zainteresowanych spotkaniem prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przesłanie imienia i nazwiska na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl. W treści tematu maila prosimy wpisać „USTAWA”.

Uzasadnienie do projektu ustawy można znaleźć TUTAJ.

Przewodnik po ustawie do przejrzenia TUTAJ.

Serdecznie zapraszamy!

[contact-form 7 „Ustawa”]