W dniach 25 – 26 października 2012 odbędzie się IV Bałtyckie Forum Zdrowia- konferencja naukowa poświęcona zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej.

Forum odbędzie się w Szczecinie w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza 64.  Jest to cykliczna konferencja naukowa mającą na celu stworzenie platformy do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska medycznego i  samorządów regionalnych oraz menedżerów zarządzających jednostkami opieki zdrowotnej.

Konferencję organizują Uniwersytet Szczeciński  oraz szczeciński oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa przy szerokiej współpracy najwybitniejszych polskich i zagranicznych ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Kamienica 1 na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć udziału do 1 października, więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.bfz.konferencja.org