Kolejne posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się dnia 18 grudnia 2012 r. (wtorek) w sali kominkowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy Al. Wojska Polskiego 90.

Zgodnie z podjętym przez Radę stanowiskiem w sprawie zmian Regulaminu Działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wyznaczone zostają dwa terminy obrad:

I termin – o godz. 14:00; II termin – o godz, 14:15 (w przypadku braku quorum potrzebnego do podjęcia uchwał w I terminie).

Poniżej proponowany porządek spotkania:

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 19 listopada 2012 r. (w załączeniu)

4. Zmiana zapisów Regulaminu działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w celu usprawnienia podejmowania przez Radę prawomocnych decyzji – przedyskutowanie nowych propozycji zmian oraz poddanie ich pod ostateczne głosowanie.

6. Projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi – dalsza dyskusja oraz poddanie pod głosowanie zmian z poprzedniego posiedzenia.

7. Wolne wnioski.

8. Ustalenie terminu następnego spotkania.

Spotkania Rady mają charakter otwarty – każdy może wziąć w nich udział.

Czekamy na propozycje spraw dotyczących życia organizacji pozarządowych, którymi mogłaby zająć się Rada – w tych sprawach prosimy o kontakt z wiceprzewodniczącym Rady, Wojciechem Spychałą ze Stowarzyszenia POLITES (w.spychala@sektor3.szczecin.pl, 503 807 004).