Fundacja ProRegio zaprasza na bezpłatne szkolenie „Fundusze Europejskie dla nauki 2011”

czas: 20 października 2011, godz. 9 – 14.30

miejsce: Collegium Balticum w Szczecinie (Sala Senatu), ul. Mieszka I nr 61


Spotkanie kierowane jest dla wszystkich pracowników jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych, szkół wyższych oraz studentów i absolwentów z regionu.

  • Gdzie pozostały jeszcze wolne środki i jakie działania można finansować w ramach konkursów w 2011?
  • Jak zorganizować szkolenia, staże oraz wizyty studyjne współfinansowane z Funduszy Strukturalnych?
  • Z jakich źródeł czerpać środki na prowadzenie badań naukowych?
  • Skąd można uzyskać środki finansowe na komercjalizację badań naukowych?
  • Jak prawidłowo realizować i rozliczać projekt?

To tylko niektóre pytania, na które znajdą Państwo odpowiedź podczas bezpłatnego szkolenia „Fundusze Europejskie dla nauki 2011”, którego celem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat możliwości wsparcia nauki ze środków Funduszy Strukturalnych (m.in. POKL, POIG), oraz praktycznych umiejętności z zakresu sporządzania wniosku aplikacyjnego i rozliczania projektu. Szkolenia odbywają się już drugi rok z rzędu w różnych regionach kraju, a pierwsza ich edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 17 października faksem (061 855 05 29) lub mailem (konkurs@sciencenetwork.eu).

Szkolenie realizowane jest w ramach spotkań Sieci tematycznej w projekcie „Sieć tematyczna – Fundusze Europejskie dla nauki”, który otrzymał dofinansowanie w tegorocznym konkursie dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich.