Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów zaprasza na bezpłatny cykl szkoleniowy „Fundraising w praktyce – praktyka w fundraisingu”. Odkryj z nami skuteczne narzędzia fundraisingowe i marketingowe dla swojej organizacji!

Odkryj z nami skuteczne narzędzia fundraisingowe i marketingowe dla swojej organizacji. Weź udział w programie i stwórz z grupą uczestników wspólną kampanię fundraisingową.

Wejdź na stronę www.fundraiserzy.eu i zapisz się do programu.

FUNDRAISING W PRAKTYCE – PRAKTYKA W FUNDRAISINGU to kompleksowy cykl szkoleniowo-warsztatowy z zakresu: podstaw i filozofii fundraisingu, budowania kampanii społecznych i fundraisingowych, roli, funkcjonowania i rozwoju wolontariatu w działaniach fundraisingowych, budowania relacji i współpracy ze sponsorem, tworzenia i prowadzenia działań social network, reklamowych oraz public relations.
FUNDRAISING W PRAKTYCE – PRAKTYKA W FUNDRAISINGU wzmacnia niezależność organizacji, odkrywa szereg nowoczesnych narzędzi fundraisingowych i marketingowych, a dzięki indywidualnej i grupowej pracę własnej uczestników, program pozwala poznać sposoby tworzenia skutecznych działań zwiększających motywację i kompetencje ich twórców.

FUNDRAISING W PRAKTYCE – PRAKTYKA W FUNDRAISINGU to 8 dni szkoleniowych podzielonych na  3 moduły, indywidualna i grupowa praca z ekspertem na forum internetowym  oraz przygotowanie i realizacja wraz z innymi uczestnikami programu wspólnej kampanii fundraisingowej nowoczesnymi narzędziami fundraisingowymi i marketingowymi.

Podczas 8 dni szkoleń uczestnicy poznają zagadnienia z takich tematów jak:

Moduł 1 (4 dni  – moduł wyjazdowy z noclegiem) 8-11 grudnia w Choszcznie
•    podstawy i filozofia fundraisingu,
•    budowanie kampanii społecznych i fundraisingowych,
•    rola, funkcjonowanie i rozwój wolontariatu w działaniach fundraisingowych,

Moduł 2 (2 dni  – moduł stacjonarny) 14 i 15 stycznia w Szczecinie
•    tworzenie relacji i współpraca ze sponsorem
•    tworzenie i prowadzenie działań Social Network w kampaniach

Moduł 3 (2 dni  – moduł stacjonarny) 28 i 29 stycznia w Szczecinie
•    tworzenie i prowadzenie działań reklamowych w kampaniach
•    tworzenie i prowadzenie działań PR w kampaniach

Trenerzy prowadzący zajęcia w Programie to nie tylko osoby z dużym doświadczeniem trenerskim, ale też praktycy działający w danym obszarze. Wszystkie spotkania będą prowadzone przez trenerów z różnych organizacji pozarządowych, takich jak: Fundacja Świętego Mikołaja, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenia Szczecin – EXPO oraz  Stowarzyszenia Liderów i Fundraiserów.

Dołącz do nas, wypełniając formularz on – line (www.fundraiserzy.eu /zakładka Rekrutacja)

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.