17 grudnia na placu Lotników w Szczecinie zagościł iście świąteczny nastrój.

Wszystko za sprawą Festiwalu Smaku i Tradycji, realizowanego w ramach projektu „Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowych Sektor 3” przez Sektor 3 w Szczecinie i partnerów. Na scenie zaprezentowano:

 • inscenizację jasełek,
 • tradycje świąteczne,
 • rodzinne kolędowanie,
 • występy artystyczne.

Organizacje seniorskie zaangażowane w realizację wydarzenia przygotowały potrawy wigilijne, ozdoby świąteczne. Mieszkańcy mogli skosztować tradycyjnych potraw, wziąć ze sobą przepis, zobaczyć wykonane przez dzieci ze świetlic środowiskowych ozdoby, skosztować ciepłego posiłku, dołożyć swoje ogniwo do powstającego wspólnie świątecznego łańcucha, zaśpiewać wspólnie kolędy, złożyć świąteczne życzenia i poznać szczecińskie organizacje pozarządowe. Ideą przedsięwzięcia było zaprezentowanie działalności szczecińskich organizacji seniorskich, zaangażowanie ich we wspólne przygotowanie przedsięwzięcia, umożliwienie przekazania wiedzy i doświadczenia tych organizacji uczestnikom Festiwalu. Głównie chciano jednak doprowadzić do współpracy międzypokoleniowej i pokazać różne grupy wspólnie angażujące się w jedno wydarzenie.

Całość uwieczniona została przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju, które na scenę wniosły 3 pokolenia harcerzy.

Organizacje zaangażowane w przedsięwzięcie:

 • Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS”
 • Zachodniopomorska Chorągiew Związku Harcerstwa Polskiego,
 • Związek Emerytów i Rencistów,
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowowschodnich,
 • Fundacja Rodzina Rozwój Sukces,
 • Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Tadeusza Szelibowskiego w Szczecinie,
 • Dom Kultury Saniga w Szczecinie,
 • Towarzystwo Pomocy Dzieciom oddział w Szczecinie,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
 • Dom Harcerza,
 • Koło Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”.

Wydarzenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Gminy Miasto Szczecin.