Parlament Europejski oficjalnie ogłosił rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Rok 2012 jako rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ma na celu zwrócenie uwagi, że osoby powyżej 60 lat nadal mają wiele przed sobą, a społeczeństwo coraz bardziej docenia to, co mają one do zaoferowania. Na tym właśnie polega aktywne starzenie się – na korzystaniu z licznych możliwości wynikających z dłuższego życia: czy to w miejscu pracy, w domu czy w społeczności lokalnej.

Ogłoszenie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej stanowi wezwanie do działań w wielu różnych dziedzinach – zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, edukacji i szkoleń, zdrowia i usług społecznych, mieszkalnictwa i infrastruktury publicznej.

Więcej informacji nt. Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych można znaleźć na stronie oficjalnej.