Łączy je płeć i fascynacja siłą sprawczą sztuki. Już wkrótce INKU Szczeciński Inkubator Kultury przejmą we władanie „Dziewczyny”.

"Dziewczyny" to inicjatywa Ady Krawczak i Marceliny Dereń, które zaprosiły pięć młodych artystek do wspólnej prezentacji twórczości. „Choć wystawa na pewno jest naszym manifestem światopoglądowym, bo przez sztukę dużo mówimy o sobie, to nie miałyśmy na celu jej sfeminizowania w kontekście aktualnej debaty w Polsce” – tłumaczy Ada – „Dla nas ta ekspozycja to przede wszystkim efekty naszych radości i bóli twórczych. A przy okazji jesteśmy dziewczynami.


Dziewczyny

otwarcie wystawy: 15 kwietnia 2016, godzina 18:00
Szczeciński Inkubator Kultury


Wszystkie artystki łączy sposób, w jaki tworzą – najbardziej kręci je siła własnych rąk i zabawa w reinterpretację otaczających artefaktów. „Możliwość tworzenia przy pomocy własnych dłoni, ta natychmiastowa gotowość materii do transformacji, daje poczucie szczęścia i specyficznego przywiązania do nietrwałych i nieidealnych wytworów” – mówi Marcelina, współorganizatorka. Dziewczyny wybierają rozmaite drogi ekspresji dokonując przy tym swoistej ekspansji sztuki. Przywłaszczają sobie błahe i słodkie przestrzenie kobiecej ekspresji twórczej, infekują je sobą. Czynią działanie komentarzem do otoczenia. Konkretnie i bez kompleksów ingerują w pospolite "formy", wzbogacając je swoją unikalną wrażliwością i poczuciem estetyki. Niektóre z prezentowanych w ramach wystawy „Dziewczyny” prace są porozumiewawczym mrugnięciem okiem wobec społecznych oczekiwań wobec „sztuki kobiet”.

dziewczyny

Już 15 kwietnia 2016 r. (piątek) o godzinie 18:00 w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90) „Dziewczyny” otworzą swoją wystawę. W dwóch salach INKU zaprezentowane zostaną prace, które dość niejednoznacznie kojarzą się z kobietami i ich wewnętrzną energią. Zobaczymy m. in. obrazki na tipsach, gobeliny, drewniane łyżki, biżuterię i grafiki. Prace zaprezentują: Tina Siuda, Karolina Gołębiowska, Ada Strzelczyk, Patrycja Makarewicz, Kasia Pierzyna, Marcelina Dereń i Ada Krawczak. Podczas wernisażu zagra Puf, wstęp wolny.

Wystawę można oglądać w INKU do końca kwietnia br. (szczegóły w www.inkubatorkultury.szczecin.pl).


Misją Szczecińskiego Inkubatora Kultury, a zarazem jego  celem głównym, jest tworzenie sprzyjających warunkówdo powstania i rozwoju organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w sferze kultury na terenie miasta Szczecina.

W ostatniej dekadzie obserwować można dynamiczny rozwój i profesjonalizację działalności w zakresie trzeciego sektora. Rozwój sektora NGO (ang. non-governmental organization) ma stać się receptą i odpowiedzią na „deficyt demokracji obywatelskiej”. Organizacje działające na rzecz kultury mają tu do odegrania szczególną rolę, gdyż ich działania bezpośrednio lub pośrednio angażują lokalne społeczności, pozwalają upowszechniać wartości narodowe i ponadnarodowe. Kultura spełnia również rolę procesu wychowania nakierowanego na formowanie osobowości człowieka, aby mógł swobodnie artykułować własne potrzeby i pragnienia w opozycji do uniformizującej kultury masowej. Kultura oferuje jednostkom narzędzia intelektualnej i etycznej obrony przed bezrefleksyjnym rozwojem cywilizacyjnym.