Sektor3 ogłasza konkurs na wynajem dwóch biur dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy do składania ofert!

 

 

 

 

 

Dostępne są następujące pomieszczenia:

– nr 4/09 o powierzchni 15,97 m2, od 1 października 2013

– nr 4/13 o powierzchni 14,35 m2, od 1 października 2013

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 6 września 2013 do godziny 19:00 złożyć osobiście  wniosek o wynajem lokalu w siedzibie SCWOP Sektor3 przy Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin, pok. 4/8. Do wniosku należy dołączyć: plan działania organizacji na najbliższe 12 miesięcy oraz sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji. Wnioski bez załączników nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sektor3 najpóźniej 20 września 2013r.