Zapraszamy na bezpłatne doradztwo personalne i rozwojowe

SCWOP Sektor3 zaprasza na konsultacje – doradztwo personalne i rozwojowe dotyczące m.in.:

  • rozwoju osobistego,
  • konkretyzacji planów działania organizacji pozarządowych,
  • planowania fundraisingowego,
  • metodyki pozyskiwania funduszy na działania,
  • krótko i długotrminowych działań rozwojowych oranizacji i poszczególnych osób.

Konsultacje prowadzi Domicjan Maraszkiewicz – koordynator projektu „Kultura Życia”, specjalista ds. kontaktów z partnerami, rozliczeń i funduszy unijnych, doradca ds. młodzieżowych działań teatrów amatorskich, doradca projektowy w otwartym konkursie projektów Szczecin 2016.

Terminy konsultacji

  • w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10 do 15
  • w razie konieczności można ustalić spotkanie w indywidualnym terminie.

Wszystkich zaintersowanych konsultacjami prosimy o przesłanie swojego imienia i nazwiska, daty i godziny spotkania na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

Serdecznie zapraszamy !