Zachęcamy do skorzystania z doradztwa dotyczącego możliwości obywatelskiego włączania się w życie publiczne.

Zapraszamy na konsultacje obywatelskie dotyczące m.in.:

  • jawności działań administracji publicznej,
  • zasad działania jednostek pomocniczych (dzielnic, osiedli) w strukturze miasta,
  • konsultacji społecznych,
  • możliwości włączania organizacji pozarządowych do współdecydowania w ramach samorządu gminnego,
  • wzmacnianie głosu odbiorców działania organizacji pozarządowych w kontaktach z administracją.

Konsultacje prowadzi Szymon Osowski – ekspert prawny Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich od 2006 r., koordynator programu Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej od 2007 t., zarządzanie projektem „Na straży prawa do informacji” lata 2009-2010 oraz prezes Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO.

Terminy konsultacji:

  • 3 marca 2011 w godzinach 17.00 – 19.00
  • 17 marca 2011 w godzinach 17.00 – 19.00

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego imienia i nazwiska oraz daty i godziny konsultacji na adres: biuro@sektor3.szczecin.pl.