Plebiscyt „Donieś na sąsiada” ma na celu uświadomienie Polakom, iż wbrew panującej opinii wiele Polskich instytucji  działa aktywnie społecznie.

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" działający przy Instytucie Adama Mickiewicza – organizator akcji – chce tym samym zachęcić wszystkie Polskie instytucje do aktywności w obszarze pomocy społecznej, a instytucjom już aktywnym pomóc rozwinąć swój potencjał i wesprzeć w rozszerzaniu swojej społecznej działalności.


Każdy może donosić!
W dniach 28 września – 28 października każda osoba pełnoletnia może zgłosić do plebiscytu instytucję wyróżniającą się w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Kandydatów jest naprawdę wielu, a prowadzona przez nich społeczna aktywność bardzo różnorodna. Pod koniec października Jury składające się z pracowników Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” wyłoni pięciu finalistów. Ostateczny zwycięzca plebiscytu zostanie wyłoniony przez internautów poprzez oddawanie głosów na stronie internetowej  www.akcja-doniesnasasiada.pl.

Nagrodą dla zwycięzcy jest kompleksowe szkolenie z zakresu kreatywności i komunikacji marki przeprowadzone przez zespół LEGO-LOGOS. Osoba, która zgłosiła wygraną instytucję otrzyma w nagrodę czytnik e-book o wartości 350zł.

Donieś na sąsiada! Niech mu się dostanie!