Fundacja Dobra Sieć wraz z Fundacją Orange zapraszają do udziału w konkursie „Discover e-volunteering”

Czym jest e-wolontariat? To wolontariat wykonywany przez Internet. Jest nim m.in. nieodpłatne udzielanie porad w Sieci, tworzenie grup pomocy i samopomocy, organizowanie akcji społecznych w Internecie, współpraca przy promocji i wyszukiwaniu informacji czy też pomoc w nauce języków obcych poprzez łącza internetowe.

Celem Konkursu ‘Discover e-volunteering’ jest ukazanie różnorodności projektów e-wolontariackich oraz budowa ogólnoeuropejskiej bazy dobrych praktyk.

Do udziału w Konkursie zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe z krajów Unii Europejskiej realizujące projekty e-wolontariackie. Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie www.e-volunteering.eu/competition. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 września 2011 r.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez polską Fundację Orange (I nagroda), Fondation Orange z Francji (II nagroda) oraz firmę Intel Technology Poland Ltd (III nagroda). Łączna pula nagród wynosi 6 tys. euro.