Zapraszamy na debatę dnia 28 września 2011 r. o godz. 11.00 w Książnicy Pomorskiej.

JAK SKUTECZNIE WPROWADZAĆ MIESZKAŃCÓW SZCZECINA I OKOLIC REPREZENTUJĄCYCH GENERACJĘ 50+ W ŚWIAT INTERNETU?

 

Serdecznie zapraszamy na dyskusję poświęconą wykluczeniu cyfrowemu dojrzałych mieszkańców Szczecina oraz okolicznych gmin i sposobach wprowadzania ich w świat Internetu, komunikacji elektronicznej oraz cyfrowego otoczenia ich życia i pracy.
W otwartej debacie wezmą udział przedstawiciele wszystkich środowisk potencjalnie zainteresowanych zmianą negatywnego zjawiska – wykluczenia z korzystania z treści i usług Internetu większości pokolenia 50+: władz miasta i okolicznych gmin, centrów kultury i bibliotek, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i edukacji ustawicznej, firm szkoleniowych a także organizacji seniorów.